نسخه دریافت مشاهده اخبار اقتصادی و بازرگانی

نسخه: دریافت مشاهده اخبار اقتصادی و بازرگانی

استفاده از ساختار دولت در دانشگاه آزاد صحیح نیست / فرهاد رهبر

رئیس دانشگاه آزاد گفت: بعضی ها معتقدند باید از ساختار دولت در این دانشگاه استفاده کنیم که این کار به هیچ عنوان صحیح نیست. فرهاد رهبر: استفاده از ..

ادامه مطلب

نتایج تکمیل‌ظرفیت دکتری و کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اعلام شد

نتایج مرحله تکمیل‌ظرفیت آزمون‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی سال 1396 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد. نتایج تکمیل ظرفیت دکتری و کارشناسی ارشد دا..

ادامه مطلب