نسخه دریافت مشاهده اخبار اقتصادی و بازرگانی

نسخه: دریافت مشاهده اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی احتمال حیات در دیگر سیارات به کمک هوش مصنوعی

براساس گفته‌های محققان دانشگاه “پلیموث”(Plymouth) پیشرفت‌های هوش مصنوعی می‌تواند به ما در پیش‌بینی احتمال زندگی در دیگر سیارات کمک کند.

احتمال حیات در دیگر سیارات به کمک هوش مصنوعی

احتمال حیات در دیگر سیارات به کمک هوش مصنوعی

عبارات مهم : استفاده

براساس گفته های محققان دانشگاه “پلیموث”(Plymouth) پیشرفت های هوش مصنوعی می تواند به ما در آینده نگری احتمال زندگی در دیگر سیارات کمک کند.

به گزارش ایسنا به نقل از فیز، در این مطالعه از “شبکه های عصبی مصنوعی”(ANNs) جهت طبقه بندی سیارات به پنج نوع جهت تخمین احتمال زندگی در هر کدام از آنها، استفاده شده است است.

احتمال حیات در دیگر سیارات به کمک هوش مصنوعی

این تحقیق امروز به وسیله “کریستوفر بیشاپ”(Christopher Bishop) در گردهمایی”هفته نجوم وعلوم فضایی اروپا”(EWASS) در لیورپول ارائه شده است است.

شبکه های عصبی مصنوعی سیستم هایی هستند که تلاش می کنند تا همانند مغز انسان چیزها را بیاموزند.

براساس گفته‌های محققان دانشگاه “پلیموث”(Plymouth) پیشرفت‌های هوش مصنوعی می‌تواند به ما در پیش‌بینی احتمال زندگی در دیگر سیارات کمک کند.

آنها یکی از ابزارهای مهم مورد استفاده در یادگیری ماشین هستند و در شناسایی الگوهایی که جهت مغز بیولوژیکی پردازش آنها بسیار پیچیده هست، بسیار خوب عمل می کنند.

تیم مرکز رباتیک و سیستم عصبی دانشگاه پلیموث، شبکه خود را جهت طبقه بندی سیارات به پنج نوع متفاوت زمین کنونی، زمین اولیه، سیاره مریخ، زهره و تیتان بزرگ ترین قمر زحل تنظیم کرده اند. تمام این پنج جرم(سیارات)، یکی از اجزای قابل سکنی در منظومه شمسی ما هستند.

بیشاپ گفت: ما همچنین برنامه داریم تا از آنتن های فرنل بزرگ، قابل گسترش، جهت فرستادن داده ها به زمین از پروب بین ستاره ای در فواصل بزرگ استفاده کنیم.

احتمال حیات در دیگر سیارات به کمک هوش مصنوعی

مشاهدات هوا از پنج منظومه خورشیدی به عنوان ورودی به شبکه ارائه می شوند. بیشاپ شبکه را با بیش از صدها پروفایل طیفی گوناگون آموزش داده هست، که هر کدام با چندینه صد پارامتر، اوضاع سکونت را ارتقا می دهند.

تاکنون پلتفرم های شبکه در آزمایش های طیفی خوب عمل کرده اند که پیش از این دیده نشده بود.

براساس گفته‌های محققان دانشگاه “پلیموث”(Plymouth) پیشرفت‌های هوش مصنوعی می‌تواند به ما در پیش‌بینی احتمال زندگی در دیگر سیارات کمک کند.

دکتر “آنجلو کنگلوسی”(Angelo Cangelosi) سرپرست پروژه می گوید: با توجه به نتیجه های بدست آمده تاکنون، این روش می تواند جهت طبقه بندی انواع مختلفی از سیارات فرا خورشیدی با استفاده از نتیجه های حاصل از مشاهدات زمینی بسیار بافایده باشد.

واژه های کلیدی: استفاده | دانشگاه | هوش مصنوعی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs